MƏN AXMAQAM!

MƏN AXMAQAM!

Hə, başlığı düz oxudunuz, çünkü mən həqiqətən axmaqam.

Continue reading “MƏN AXMAQAM!”

Advertisements