Mənim dinim: Humanizmdir

Mənim dinim: Humanizmdir.

İbatədim: Bölüşməkdir.
İnancım: Reallıqdır.
Əqidəm: Tolerantliqdır.
Dəyərlərim: Ümumbəşərdir.
Ailəm: Kainatdır.
Ölkəm: Dünyadır.
Normam: Bəzən və birazdır.

Məni bu anlayışlardan və məhvumlardan uzaqlaşdıran hər birşey, mənə yaddır, məni məndən uzaqlaşdırandır.

© Murad Məmmədov (facebookda izlə)

köhnə nəsil-yeni nəsil, konflikt