Əks cinslə münasibətin maraqsızlaşmaması üçün bunları edin.

Sevgi nədir ? Hərənin bir cür izah etdiyi, konkret hər kəs tərəfindən qəbul olunmuş standartı olmayan anlayış. Dünyada elə məhvumlar var ki, onlar konkret olaraq bir şey deyil, bir neçə xüusiyyətin toplumudur. Və mən hesab edirəm ki, məhs sevgi də belə birşeydir. Bir neçə xüsusiyyətin və hissin birləşimidir. Məsələn: Xoşlanmaq, xarakterini bəyənmək, ehtiras hiss etmək, hörmət etmək və bağlanmaq kimi xüsusiyyətlərin birləşimidir sevgi. Ola bilər ki, bunlardan biri və ya ikisi olmasın, təbii ki, bu zaman həmən sevgidə daima nələrinsə çatışmamazlığı hiss olunacaq.
Əks cinslə münasibətin maraqsızlaşmaması üçün bunları edin. oxumağa davam et